كيميا رسانه فردا
 1397-9-24  خوش آمديد
{krf}
{krf}
{krf}
كاربران حاضر در سايت: 1

بازديد صفحات: 5474929
{krf}
 

 

nothing nothing nothing
 
اهداف-رشد همه جانبه دانش آموزان(ذهنی،جسمی ،عاطفی،)
 
-ارتقاءتواناییها و قابلیتهای فردی
 
-تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری
 
-افزایش مشارکت دانش آموز درجریان نوین آموزشی


1391-07-07 16:30:39 بازديد: 3462
نسخه چاپي
nothing nothing
 

 

 

 


 

 


Kimia Rasaneh Farda Ltd.
Eghtesad Novin Bank   Karafarin Bank   Keshavarzi Bank   Maskan Bank   Mellat Bank   Melli Bank   Parsian Bank   Refah Bank   Saderat Bank   Saman Bank   Sanat and Madan Bank   Sepah Bank   Tejarat Bank
Valid Section 508 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS]