كيميا رسانه فردا
 1397-9-24  خوش آمديد
{krf}
{krf}
{krf}
كاربران حاضر در سايت: 2

بازديد صفحات: 5474937
{krf}
 

 

nothing nothing nothing
 
چشم انداز چشم انداز موسسه نسل هوشمند فردا ، بيانگر مقصد آرمانگرايانه اي است که میکوشیم  تا با بهرهگيري از فناوري اطلاعات بدان دست يابیم در عبارت چشم انداز نسل هوشمند فردا، آينده به گونه اي ترسيم و تصوير مي شود که کاربرد ها و خدمات فناوري اطلاعات در حد اعلي بکار گرفته شده و مدرسه  نيز به عنوان مدرسه هزاره سوم با بهره گيري از فناوري اطلاعات توانمند شده باشد .1391-07-07 16:17:53 بازديد: 4419
نسخه چاپي
nothing nothing
 

 

 

 


 

 


Kimia Rasaneh Farda Ltd.
Eghtesad Novin Bank   Karafarin Bank   Keshavarzi Bank   Maskan Bank   Mellat Bank   Melli Bank   Parsian Bank   Refah Bank   Saderat Bank   Saman Bank   Sanat and Madan Bank   Sepah Bank   Tejarat Bank
Valid Section 508 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS]