ثبت نام نسل هوشمند

ولی محترم دانش آموز

از اینکه دبستان نسل هوشمند را برای تعلیم و تربیت برگزیدید به خود می‌بالیم و از حسن نظر و اعتمادتان عمیقا سپاسگزاریم.


ظرفیت ثبت نام پایه های اول ، چهارم و ششم دبستان جهت سال تحصیلی 1400-1401 تکمیل گردیده است.


قبل از شروع فرآیند پیش‌ ثبت‌نام توجه شما عزیزان را به نکاتی چند جلب می‌نماییم.

  1. پیش ثبت‌نام اینترنتی به منزله ثبت‌نام قطعی فرزندتان نمی‌باشد.ثبت‌نام قطعی منوط به پذیرفته شدن در مصاحبه حضوری و انجام امور اداری و مالی ثبت‌نام می‌باشد.
  2. اولویت دعوت به مصاحبه و ثبت‌نام تاریخ پیش ثبت‌نام بر روی سایت خواهد بود.
  3. با توجه به اینکه برنامه آموزشی و کاری دبستان نسل هوشمند با بسیاری از مدارس ابتدایی متفاوت است خواهشمند قبل از هر اقدامی اطلاعات کامل از برنامه آموزشی،تربیتی و ساعات شروع و پایان کار مدرسه را کسب نمایید و با دید باز نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایید.بدیهی است برنامه‌های دبستان با درخواست هیچ یک از عزیزان تغییر نخواهد کرد.
فهرست