تاریخچه

کمبود کلاسهای مهارت محور یکی از کاستی های شیوه های سنتی آموزشی در کشور ماست و دانش آموزان به عنوان محصول نهایی این سیستم در پایان دوران تحصیل نیازهای آموزشی بسیاری دارند که در دوران مدرسه پاسخی به آنها داده نشده است.

با توجه به این مطلب موسسه فرهنگی آموزشی نسل هوشمند فردا با تاکید بر افزایش مهارت های عمومی و تخصصی دانش آموزان در حوزه های مختلف از سال 1387 شروع به فعالیت نموده و در طی سالهای فعالیت خود همواره بر دستیابی به اهداف بلند آموزشی خود تا حد توان تاکید داشته است.مدیریت دانش محور، ارتباط مستقیم با مراکز مدرن و پیشرفته دنیا و تلاش برای ارائه فعالیت های مناسب در جهت علاقه ی دانش آموزان که درنهایت منجر به کارآفرینی، اشتغال مناسب و تولید ثروت در جامعه می گردد همواره مدنظر موسسین این مجموعه بوده است.

فهرست