از زمانی که دبستان نسل هوشمند تاسیس شد همواره هدفش تربیت نسلی بود که بتوانند آینده خود و جامعه را بسازند.

بزرگ مردان کوچک دیروز نسل هوشمند امروز قد کشیدند و جوانان برومندی شدند که هر یک مایه افتخار و سربلندی ما هستند.

نسل هوشمندی‌ها تلاشی است تا بذرهایی را که دیروز کاشتیم ، تا زمان به ثمر نشستن از خانه اول خود فاصله نگیرند.همچنین فضایی خواهد بود تا دوستان و همکلاسی‌های قدیمی اینبار از قابی متفاوت یکدیگر را ببینند.

نسل هوشمند تنها یک مدرسه نیست ، نسل هوشمند یک سبک زندگی است. نسل هوشمند تنها یک مدرسه نیست ، نسل هوشمند یک سبک زندگی است.

پارسا یعقوبی

فهرست